Iꞌꞌjouꞌ Mánhˉ Jáhˉ Tlacoatzintepec

UNTI

Nenˍ ninˉlóuˉ tsǿꞌ toˋloˋkiáˉ tsǿꞌ kiáˍkinˉ jauꞌ jmainˍ íˉléhˉ tsouˉ liáˉtanꞌꞌ iꞌꞌguiꞌꞌ kuoˉ ÓˍJmaønˉ laˉ. Ñanˉ kiáˍkioˋ millóunꞌ tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ lǿˉ nionꞌ̱ꞌ. Ninꞌꞌ íˉnenˉ jonˉ kounˉ nionˍ tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ, káˉkóunhˉs jauꞌ guiohꞌ tionhꞌꞌ, íˉcháꞌꞌs kounˉ ninꞌꞌtaꞌꞌ guiohꞌ tsøˉ jmonˍ taꞌꞌ jáinhˉs jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jmainˍ, ninꞌꞌ taꞌꞌ jonˉ jmaønˉ UNTI. Jauꞌ laˉ jainˍ: Kounˉ nionˍ tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ tsøˉtionhꞌꞌ liáˉtanꞌꞌ güéꞌꞌ guiohꞌ Óˍjmaønꞌꞌ tsøˉ tionhꞌꞌ kounˉ jauꞌ liáˉlaˉ, jmonˍs taꞌꞌ jauꞌ jmainˍ. Tsøˉ éinˉ jmonˍ taꞌꞌ kanꞌ̱ꞌ jonˉ taˉtsáˍ éinˉ jauꞌ jmainˍ ñanˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ ziaˉ siˉ tióhˍ jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jauꞌ jmainˍ nionꞌ̱ꞌ. Íˉjonˉpa jmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlaˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ iꞌꞌlaꞌ chóhˍ tsøˉ Mánhˉ Jáhˉ jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jmainˍ guaꞌꞌjainhꞌ̱ꞌ mánhˍ tionhꞌꞌs mønꞌꞌ tøꞌ̱ꞌ nounhˍs juøˍ internet, ñanˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ taˉ tonˋs jauꞌ jmainˍ guiohꞌ nionꞌ̱ꞌ. ttp://www.untimexico.org